Maak de toekomst

Hazenberg Bouw is onderdeel van TBI.

TBI is een groep ondernemingen die onze fysieke leefomgeving vernieuwt, inricht en onderhoudt. Woningen, kantoren, scholen, ziekenhuizen, wegen, tunnels, bruggen, sluizen, fabrieken en scheepsinstallaties. In heel Nederland is ons werk te zien. Van kleine initiatieven tot grote, spraakmakende projecten. Voor publieke of private opdrachtgevers..

WENDBARE NETWERKORGANISATIE

TBI-ondernemingen vormen gezamenlijk een wendbare netwerkorganisatie. De ondernemingen opereren elk onder hun eigen naam, maar werken ook met elkaar samen. Voor opdrachtgevers leidt deze krachtenbundeling tot meerwaarde. Voor TBI vormt deze werkwijze een vruchtbare voedingsbodem voor innovatie en synergie. Bovendien vergroten we zo onze slagkracht en expertise op het gebied van multidisciplinair ontwikkelen, bouwen en onderhouden.
Voor ondernemerschap is binnen onze netwerkorganisatie volop ruimte. Wij zien graag dat klanten ons uitdagen en wij willen onze klanten uitdagen. Op basis van wederzijds vertrouwen en respect. Dat betekent klanten begrijpen, met ze meedenken en doorvragen, op zoek naar de beste oplossing. Zo zorgen we ervoor dat we onze leefomgeving op een duurzame manier vernieuwen, inrichten en onderhouden.

AANTREKKELIJKE WERKOMGEVING

Goed werkgeverschap bestaat in onze visie uit het creëren van een veilige en gezonde werkomgeving, goede arbeidsverhoudingen en ontwikkelmogelijkheden voor al onze medewerkers. We hebben de ambitie om de beste werkomgeving voor talent te zijn. Een omgeving waarin het prettig werken is voor de mensen die dag in dag uit bezig zijn met onze projecten, die vakinhoudelijk goed onderlegd zijn en zichzelf continu willen verbeteren. Altijd vanuit het besef dat bouwen geen doel is maar een middel. Verantwoordelijk, gepassioneerd en verbindend zijn niet voor niets onze kernwaarden. Onze medewerkers zijn een van onze belangrijkste waarden, nu en in de toekomst. Zij onderhouden de duurzame relaties met klanten en leveren de toegevoegde waarde. Zij zijn vakinhoudelijk goed onderlegd, spreken dezelfde taal en delen dezelfde waarden en ambities. Maar ze nemen ook zelf initiatieven om te komen tot verrassende, innovatieve oplossingen.

Begint jouw toekomst bij TBI?