REALISATIE WOON-ZORGCONCEPTEN IN PAND MOMMERSTEEG

Projectinformatie

Project Mommersteeg
Locatie Vlijmen
Opdrachtgever Woonveste
Architect Arco Architecten BNA

"Moderne monumentale huisvesting voor vernieuwende zorgconcepten."

Herbergier

In opdracht van Woonveste hebben wij van twee kleinschalige woon-zorgconcepten in het voormalige kantoor voor graszadenkweker Mommersteeg aan de Wolput in Vlijmen gerealiseerd. Het betreft de huisvesting van twee vernieuwende formules voor langdurige zorg in Nederland: Thomashuis en Herbergier.

Duurzaamheid als thema
Gebouw Mommersteeg ligt aan de rand van een nieuw te ontwikkelen duurzame gebiedsontwikkeling Geerpark. Bij de ontwikkeling van de zorgwoningen is duurzaamheid een belangrijk thema geworden.
Zo is het monumentale en architectonische karakter van het prachtige rijksmonument behouden gebleven. Beperkt gebruik van energie is één van de pijlers van deze duurzame ontwikkeling, iets wat voor een rijksmonument niet vanzelfsprekend is. Daarnaast stonden het comfort en gebruik voor de  bewoners voorop bij het maken van de keuzes voor de duurzaamheidsmaatregelen.

Vernieuwende zorgformule


De formules zijn ontwikkeld en worden beheerd door De Drie Notenboomen (DDN), die met Woonveste een huurcontract heeft afgesloten. Het Thomashuis biedt plaats aan 8 á 9 mensen met een verstandelijke beperking, die onder begeleiding van een zorgondernemer zelfstandig kunnen wonen. De ondernemer heeft een privé woongedeelte binnen het Thomashuis en biedt 24 uur per dag zorg en ondersteuning. De Herbergier is een formule gericht op oudere mensen waarvan het geheugen minder geworden is. Ook hier gaat een zorgondernemer inwonen. Er is plaats voor ca. 16 klanten.

Aanpassingen gebouw


Wat de buitenzijde betreft zal het bestaande gebouw zoveel mogelijk in haar oude glorie worden hersteld. Het massieve bakstenen volume met fraaie details en haar zo kenmerkende architectuur, zal de entree van Vlijmen aan de westzijde blijven domineren. Een deel van de achtergevel sloot vroeger aan op de opslagloodsen. Deze loodsen zijn nu niet meer aanwezig en deze gevel is nu op eenvoudige wijze dichtgemetseld. In het nieuwe plan is door de opdrachtgever aan de architect de taak meegegeven hiervoor iets bijzonders te ontwerpen.

Werkzaamheden


Vooruitlopend op de totale bouwopdracht
hebben we nu in uitvoering de niet vergunningsplichtige gevelwerkzaamheden. Deze werkzaamheden lopen tot november waarna we hopen door te kunnen met de hoofdopdracht. Dit project voeren we samen uit met zusterbedrijf Nico de Bont, al ruim 50 jaar specialist in klassieke restauratie, hedendaagse herbestemming
en planmatig onderhoud van historisch erfgoed. De bouwcombinatie creëert duurzame waarde voor monumenten en erfgoed, zodat dit waardevolle vastgoed behouden kan blijven voor de toekomst.

Meer informatie www.geerpark.nl

"De bouwplaatsmedewerkers hebben met liefde de verbouw en restauratie gestalte gegeven. Tegenvallers of afwijkingen werden ter plekke opgelost. Een fijn gevoel, want van bouwen hebben wij geen verstand.

Zorgondernemers Hester en Jan van den Berg