Onze Tuinen - Karakteristiek wonen in De Josephwijk

Projectinformatie

Project Onze Tuinen
Locatie Roosendaal
Opdrachtgever Alwel
Architect Groosman Architecten + Landschapsarchitect RROG
Adviseur Peutz

Winnende plan

De 229 huurwoningen zijn verouderd en de kwaliteit voldoet niet meer aan de eisen van deze tijd. Daarom werd gekozen voor een herstructurering van de wijk. Sloop- en vervangende nieuwbouw.

Voor het ontwerp had Alwel een prijsvraag uitgeschreven. Het winnende ontwerp is van Hazenberg met als architect Groosman Architecten. Het plan is op verschillende punten beoordeeld. Behalve op het ontwerp (architectuur) ook op de bouwkundige- en gebruikskwaliteit, financieel en klimaatadaptatie. In dit ontwerp komen de kenmerken (bijvoorbeeld de herkenbare poortjes) van de huidige Josephwijk terug, maar dan in een nieuwe, eigentijdse vorm. De wijk krijgt daarnaast een upgrade in duurzaamheid, circulariteit en vergroening en met een mix van huur en koopwoningen.

We vinden het belangrijk dat de bewoners straks een goede, comfortabele en duurzame woning krijgen waar zij zich thuis én prettig in voelen. En dat gevoel begint al bij het binnenrijden van de wijk.

Jitse van Loon, planontwikkelaar

Groene, duurzame en karakteristieke wijk

We hebben met Alwel dezelfde visie en ambitie voor de wijk: een ruim opgezette, duurzame buurt waar diverse uitnodigende plekken zijn waar bewoners elkaar kunnen ontmoeten. We zetten  hoog in op vergroening, circulariteit en duurzaamheid. Niet alleen voor de woningen zelf maar ook de buitenruimtes krijgen de aandacht die ze verdienen. Een buurt die voor én door bewoners wordt ontwikkeld en gebouwd: Onze Tuinen. Het plan doet volledig aan eigen waterretentie door urban wadies toe te passen. De gemeente Roosendaal vindt dit vanuit ‘Roosendaal Natuurstad’ belangrijk, zodoende dat wij hier in mee hebben gedacht. Er komen verdiepte stroken tussen woningen en trottoirs en retentie via kratten en/of watertafels.

De woningen zijn minimaal energieneutraal. Aantal woningen zijn ook energieverbruiksneutraal (huishoudelijke apparaten). Dat ligt boven de standaard. De achtergebieden op het terrein worden parkeertuinen. Daar hebben we qua beplanting en waterretentie ingestoken op de biodiversiteit.

Tijdens de sloop van de woningen wordt het materiaal dat nog bruikbaar is verwerkt voor de nieuwbouwwoningen.

Naar de projectwebsite

Persbericht

In BN de Stem

Lees het artikel