Makers van Waarde

Netwerken

Samen bouwen aan kennis

We zijn een veelzijdig en ambitieus bouwbedrijf dat veel energie steekt in het op peil houden en delen van onze kennis. Omdat we dat belangrijk en boeiend vinden voor onszelf én omdat het nodig is om van waarde te kunnen zijn voor jou als opdrachtgever of toekomstig medewerker.

Aan deze kennisontwikkeling en -deling geven wij vorm door als aangesloten lid een actieve bijdrage te leveren aan overkoepelende netwerken en verenigingen: