MAURICK COLLEGE

Projectinformatie

Project Maurick College
Locatie Vught
Opdrachtgever Ons Middelbaar Onderwijs
Architect Van den Berg Kruisheer Ellfers Architecten

Het project Maurick College betreft de nieuwbouw van 6.500 m² bvo onderwijshuisvesting en de renovatie van 6.000 m² bvo van het te handhaven bouwdeel op de locatie Titus Brandsmalaan te Vught.

In oktober 2010 werd gestart met het nieuwbouw gedeelte en is succesvol opgeleverd.De nieuwbouw betrof een vijftigtal lokalen/onderwijsruimten en een gymlokaal (450 m² bvo) met kleedruimten. .

De ideologie (het Daltononderwijs) van het Maurick College in Vught is terug te zien in de nieuwbouw die de school gekregen heeft. Het nieuwe schoolgebouw is een transparant gebouw met veel individuele werkplekken. Opvallend is daarbij een enorme glaswand die van de grond tot aan het dak reikt. Ook is er een transparante as gerealiseerd die door het gehele schoolgebouw loopt.

De realisatie van nieuwbouw was eind 2010 afgerond. Daarna is het oude gedeelte van de school door ons gerenoveerd en in de stijl van de nieuwbouw worden gebracht. De renovatie is in februari 2012 afgerond.