SmartPack

FASE 1 | Onderzoek & Advies

Als we deze eerste fase succesvol hebben doorlopen, zijn we van twee partijen naar één professioneel projectteam gegroeid, al dan niet op basis van een adviescontract. Een mooi proces, waarbij openheid altijd weer cruciaal blijkt te zijn voor een soepele samenwerking.

Stap 1-1: Kennismaking

Wie maken er onderdeel uit van jullie team, wie van het onze? Wat zijn globaal jullie doelen en passen ons aanbod en onze werkwijze daarbij? Waar vinden we elkaar vanzelf; waar mogen er nog bruggen worden gebouwd?

Stap 1-2: Doelen en ambities

Hoe kunnen we jullie strategische kaders praktisch vertalen richting het project? Hoe zien jullie businesscase en doelstellingen eruit op het gebied van woonlasten, bewonersbetrokkenheid en -bewustzijn, investeringsambities en TCO?

Stap 1-3: Maatregelen en mogelijkheden

Welk ‘maatregelenplan’ past bij jullie wensen, ambities en visie voor het betreffende woningbezit? Wat zien we beide als technische mogelijkheden en wat zijn daarbij de best mogelijke scenario’s uit onze SmartPack Menukaart?

Stap 1-4: Financiële consequenties en kansen

Hoe verhouden de beschikbare financiering en mogelijke geldstromen zich tot de voorlopig gekozen SmartPack-maatregelen. Voldoet het geboden pakket, of zijn er nog andere consequenties en kansen?

Stap 1-5: Scenario’s, planningen en processen

Is het plan goed uitvoerbaar, op basis van de ‘quick scan’ die we doen op locatie? Zo ja, dan organiseren we een kick-off moment voor het projectteam!