Initiatieven & Maatregelen

‘Duurzaamheid’ is bij Hazenberg niet zomaar een populaire term. Het is de manier waarop we ondernemen en werken. Waarop we kijken naar veiligheid, welzijn en kwaliteit. Om de daarbij behorende ambities waar te maken, certificeren* we ons, zetten we praktische instrumenten in, treffen we concrete maatregelen en starten of volgen we mooie initiatieven…

•             Onze CO2-voetafdruk

Met de zogenoemde ‘Carbon Footprint Analysis’ stellen we jaarlijks onze CO2-voetafdruk vast volgens de opzet van het Greenhouse Gas (GHG) protocol. Daarbij worden directe (waar we zelf invloed op hebben) en indirecte emissies (waar we slechts ten dele invloed op hebben) gemeten. De uitkomsten ervan geven ons goede aanwijzingen voor verbetertrajecten.

•             CO2-prestatieladder

We zijn trots op ons ‘niveau 5’ certificaat' voor de CO2-Prestatieladder van Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen (SKAO).  Een instrument dat ons helpt om energieverbruik en CO2 te reduceren en zes toepassingsniveaus kent. Daarnaast gaan wij in overleg met onze ketenpartners om energie- en CO2-reductie in de keten te verwezenlijken.

•             De Duurzame Bouwplaats

Voortkomend uit de CO2-prestatieladder, nemen we deel aan het TBI-initiatief voor ‘De duurzame bouwplaats’. Hierbij draait alles om het verbeteren van de toekomstbestendigheid van project, planeet en mens. De focus ligt op zaken als gescheiden afvalinzameling, circulariteit, energiebesparing door ledverlichting, hijskranen met hybride aandrijving en het beperken van transportbewegingen, maar ook medewerkerswelzijn en veiligheid.

•             NOM Keur

Voor ons duurzame en modulaire woningrenovatieproduct SmartPack hebben we het ‘NOM Keur’ keurmerk ontvangen. Bouwconcepten die dit keurmerk mogen voeren, maken gebruik van goede isolatie, slimme ventilatie, duurzame energievoorziening en energieopwekking met bijvoorbeeld zonnepanelen. In NOM-woningen zijn energieverbruik en -opwekking op jaarbasis in balans.

•             Versnellingsteam Duurzaamheid

Ons Versnellingsteam Duurzaamheid heeft ten doel om duurzaamheid te laten groeien van ‘een goed voornemen’ naar de dagelijkse praktijk. Samen met externe duurzaamheidsexperts zorgen zij voor initiatieven en tools die duurzaamheid praktisch bereikbaar maken voor alle medewerkers. Een mooi voorbeeld daarvan is onze Duurzaamheidspiramide.

•             Bewuste Bouwers

Als maatschappelijk betrokken bouwer hebben we ons verbonden aan Bewuste Bouwers. Hiermee werken we volgens de door hen uitgegeven gedragscode en besteden we praktisch aandacht aan thema’s als omgevingsmanagement, maatschappelijk verantwoord ondernemen, veiligheid, duurzaamheid én innovaties in techniek.

•             FSC®-partnerovereenkomst

Vol overtuiging volgen wij de FSC®-partnerovereenkomst, die onze ‘moeder’ TBI heeft afgesloten. Dit betekent dat we bij ieder project uitsluitend hout gebruiken, dat afkomstig is uit bossen die op een verantwoorde manier beheerd worden.

Concrete maatregelen en certificeringen

Al dit soort instrumenten en initiatieven leveren ons waardevolle informatie op, waarmee we gericht actie kunnen ondernemen om duurzaamheid ook écht vorm te geven. Een paar voorbeelden:

 • Inkopen van duurzame stroom, zowel op kantoor als op bouwlocaties
 • Terugdringen van CO2-emissie / brandstofverbruik door monitoring van verbruik per rijder
 • Inkopen van bedrijfswagens met ‘gunstige cijfers’ op CO2-uitstoot
 • Aanschaffen van uitsluitend elektrische leaseauto’s
 • CO2 reductie door afvalreductie bij conceptwoningen (publicatie)

  Meer weten?

  Let wel: certificaten, initiatieven en maatregelen beschouwen we zeker niet als doelen op zich. Het zijn middelen om ons doel te bereiken: uitgroeien tot één van de meest duurzame bouwers van Nederland. Heb je nog goede ideeën voor ons? Bel me dan zeker even. Ik sta altijd open voor een inspirerend gesprek.”

   

  * Certificering

  Hazenberg Bouw is het in bezit van de volgende certificaten:

  • ISO 9001
  • ISO 14001
  • VCA**
  • CO2
  • FSC® (licentienummer: FSC: FSC-C127432)
  • PEFC (licentienummer: PEFC/30-32-1095)