Makers van Waarde

Initiatieven & Maatregelen

‘Duurzaamheid’ is bij Hazenberg niet zomaar een populaire term. Het is de manier waarop we ondernemen en werken. Waarop we kijken naar veiligheid, welzijn en kwaliteit. Om de daarbij behorende ambities waar te maken, certificeren* we ons, zetten we praktische instrumenten in, treffen we concrete maatregelen en starten of volgen we mooie initiatieven…

•             Versnellingsteam Duurzaamheid

Ons Versnellingsteam Duurzaamheid heeft ten doel om duurzaamheid te laten groeien van ‘een goed voornemen’ naar de dagelijkse praktijk. Samen met externe duurzaamheidsexperts zorgen zij voor initiatieven en tools die duurzaamheid praktisch bereikbaar maken voor alle medewerkers. Dit alles in het lichtvan de duurzame strategie van TBI. Lees omtrent de invuling hiervan meer op de pagina 'positieve duurzame impact is ons doel'

•             Emissieloos Bouwen

In het licht van de strategische pijler 'Duurzame oplossingen' willen wij ook impact maken op onze bouwplaatsen. Vandaar dat wij onszelf, tesamen met onze zusjes, focussen op het realiseren van een emissieloze bouwplaats. Hierbij ligt de focus op het implementeren van praktische oplossingen die een positieve bijdrage leveren aan het reduceren van energieverbruik en de uitstoot van CO2 en/ of stikstof. Zo zetten wij, samen met onze partners, in op het reduceren van energie en afval op de bouwplaats, emissieloos materieel en het inrichten van optimale logistieke bewegingen op de bouwplaats.

•             CO2-prestatieladder

We zijn trots op ons niveau 5’ certificaat' voor de CO2-Prestatieladder van Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen (SKAO).  Een instrument dat ons helpt om energieverbruik en CO2 te reduceren en zes toepassingsniveaus kent. Daarnaast gaan wij in overleg met onze ketenpartners om energie- en CO2-reductie in de keten te verwezenlijken.

Lees meer...

•             NOM Keur

Voor ons duurzame en modulaire woningrenovatieproduct SmartPack hebben we het ‘NOM Keur’ keurmerk ontvangen. Bouwconcepten die dit keurmerk mogen voeren, maken gebruik van goede isolatie, slimme ventilatie, duurzame energievoorziening en energieopwekking met bijvoorbeeld zonnepanelen. In NOM-woningen zijn energieverbruik en -opwekking op jaarbasis in balans.

 

 

  •             Bewuste Bouwers

  Als maatschappelijk betrokken bouwer hebben we ons verbonden aan Bewuste Bouwers. Hiermee werken we volgens de door hen uitgegeven gedragscode en besteden we praktisch aandacht aan thema’s als omgevingsmanagement, maatschappelijk verantwoord ondernemen, veiligheid, duurzaamheid én innovaties in techniek.

  •             Bouw- en Hout convenant

  Vol overtuiging zetten wij de toepassing van duurzaam hout bij de realisatie van onze projecten. In dit kader hebben wij, bij monde van onze ‘moeder’ TBI, het Bouw- en Hout convenant ondertekend. Een initiatief tussen 26 koplopers uit de bouw- en houtsector en FSC Nederland. Dit betekent dat we bij ieder project uitsluitend duurzaam hout gebruiken, dat afkomstig is uit bossen die op een verantwoorde manier beheerd worden. 

  Concrete maatregelen en certificeringen

  Al dit soort instrumenten en initiatieven leveren ons waardevolle informatie op, waarmee we gericht actie kunnen ondernemen om duurzaamheid ook écht vorm te geven. Een paar voorbeelden:

  • Inkopen van duurzame stroom, zowel op kantoor als op bouwlocaties
  • Terugdringen van CO2-emissie / brandstofverbruik door monitoring van verbruik per rijder
  • Inkopen van bedrijfswagens met ‘gunstige cijfers’ op CO2-uitstoot
  • Aanschaffen van uitsluitend elektrische leaseauto’s
  • CO2 reductie door afvalreductie bij conceptwoningen (publicatie)

   

  Gerko Koenen

  Meer weten?

  Let wel: certificaten, initiatieven en maatregelen beschouwen we zeker niet als doelen op zich. Het zijn middelen om ons doel te bereiken: uitgroeien tot één van de meest duurzame bouwers van Nederland. Heb je nog goede ideeën voor ons? Bel ons dan zeker even. We staan altijd open voor een inspirerend gesprek.”