Makers van Waarde

CO2 Bewust

Duurzame energiecontainer

Hazenberg vindt het vanuit haar maatschappelijke betrokkenheid belangrijk om op verschillende manieren invulling te geven aan duurzaam ondernemerschap. Het besef dat we als organisatie willen én kunnen bijdragen aan een schoner milieu met een gezondere leefomgeving, leeft binnen Hazenberg.

Die gedeelde verantwoordelijkheid zorgt voor diverse inspanningen en activiteiten op het gebied van duurzaam ondernemerschap. Deze inspanningen zorgen er voor dat we met niveau 5 de hoogste certificering op de CO2-prestatieladder hebben.

De CO2-prestatieladder vormt een effectief instrument om in onze bedrijfsvoering en bij het realiseren van projecten, winst te boeken op verschillende onderwerpen. Efficiënt gebruik van materialen, energiebesparing en het gebruik van duurzame energie zijn enkele belangrijke voorbeelden.

CO2-Prestatieladder

In 2009 heeft ProRail de CO2-Prestatieladder geïntroduceerd. ProRail wil bedrijven die deelnemen aan haar projecten uitdagen hun carbon footprint inzichtelijk te maken en stimuleren om deze actief te verminderen en hier bewust naar te handelen.

Op 16 maart 2011 heeft initiatiefnemer ProRail de CO2-Prestatieladder verzelfstandigd en in eigendom gegeven van de onafhankelijke Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen (SKAO). Met de introductie van versie 2.2 door SKAO is de CO2-Prestatieladder in april 2014 verder doorontwikkeld. Ook hebben de ervaringen van de afgelopen jaren geleid tot verbeteringen en verduidelijkingen. Inmiddels is met de introductie van versie 3.1 het niveau van het handboek verder omhoog gebracht. De eisen zijn duidelijker en scherper geworden en het onderscheidend vermogen is vergroot.

Inmiddels heeft Hazenberg met niveau 5 het hoogste niveau behaald op de ladder.

Joey de Groot

Hoofd KAM

Concrete maatregelen en certificeringen

Al dit soort instrumenten en initiatieven leveren ons waardevolle informatie op, waarmee we gericht actie kunnen ondernemen om duurzaamheid ook écht vorm te geven. Een paar voorbeelden:

  • Inkopen van duurzame stroom, zowel op kantoor als op bouwlocaties
  • Terugdringen van CO2-emissie / brandstofverbruik door monitoring van verbruik per rijder
  • Inkopen van bedrijfswagens met ‘gunstige cijfers’ op CO2-uitstoot
  • Aanschaffen van uitsluitend elektrische leaseauto’s
  • CO2 reductie door afvalreductie bij conceptwoningen (publicatie)

 

Heb je nog vragen, opmerkingen of tips over de CO2-prestatieladder of duurzaamheid bij Hazenberg? Laat het ons dan zeker even weten!